MOLESKINE Classic Ballpoint Pen White
SKU:

moleskineclassicballpointpenwhite